ندا نیک روش دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳ - ۰۵:۰۰

رضا حاجی‌آبادی مدیر انتشارات «هزاره ققنوس» در گفت‌وگویی اظهار کرد: کتاب «جامعه‌شناسی تحریفات عاشورا» که نگرشی انتقادی و آسیب‌شناسانه به روضه‌ها، مقاتل و ادبیات منظوم دارد و با نگاهی علمی و جامعه‌شناسانه، دلایل ورود تحریفات به حادثه عاشورا را بررسی می‌کند، امسال از سوی هزاره ققنوس به چاپ پنجم رسیده است.وی ادامه داد: مولف این اثر در دو بخش، جامعه‌شناسی تحریفات عاشورایی و ادبیات عاشورایی را نقد و بررسی می‌کند. این اثر یکی از کتاب‌های پرفروش ماست و با وجود این که تاکنون از سوی هیچ دستگاه دولتی خریداری نشده اما مخاطبان عام را به خود جذب کرده است.

به گفته حاجی‌آبادی، سید عبدالحمید ضیائی در ویراست سوم کتاب، 100 صفحه را بازنگری کرده اما در ویراست چهارم به پنجم آن تغییری رخ نداده است.مدیر انتشارات هزاره ققنوس اظهار کرد: درخواستی از سوی یکی از ادارات دولتی برای چاپ ششم کتاب داشته‌ایم که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، کار چاپ ششم کتاب آغاز خواهد شد.عبدالحمید ضیایی در کتاب جامعه شناسی تحریفات عاشورا تلاش دارد به مسائلی پاسخ دهد همچون منابع و مقاتل واقعه عاشورا کدام‌اند؟، آیا اساساً امام حسین (ع) همسری به نام شهربانو داشته است؟ و کدام یک از حوادث و وقایعی که نقالان از عاشورا روایت می‌کنند اعتبار بیشتری دارد؟

هدف از انجام این پژوهش در ابتدا بررسی انعکاس واقعه عاشورا در ادبیات فارسی و کیفیت آن بود، لیکن با غور در موضوع، سزاتر آن دیده شد که نظر به اهمیت مبحث تحریفات وارد شده در واقعه عاشورا و به تبع آن در ادبیات عاشورا، این موضوع بررسی و بازنمایانده شود.

نویسنده در این کتاب درباره عاشوراپژوهی می نویسد : اساساً رویکرد معرفت شناختی به فرهنگ عاشورا، باعث اصلاح و ایجاد تحولات مثبت بنیادین در آن خواهد شد. در فلسفه و دانش معرفت شناسی، این اصل مسلم مطرح است که در اندیشه انسان همواره احتمال خطا وجود دارد و عقاید و باورهای ما ممکن است تحت تاثیر تاریخ، جامعه، زبان و تمایلات نفسانی دچار خطاهای سیستماتیک یا غیر سیستماتیک شود. حتی اگر عقیده ای صحیح هم باشد نمی تواند تمام حقیقت باشد، بر همین مبنا، هرگز هیچ کس نمی تواند و نباید خود را از تصحیح، تکمیل و تعمیق معرفت های متنوع و اساسی خود در ادوار مختلف حیات فکری مستغنی بداند. نقد عقلانی پاسخ های جاری و موجود و نیز دریافت و فهم مدلل مسائل معرفتی، باید مهم ترین دغدغه و وظیفه دین ورزان معاصر باشد. نگرش انتقادی به اعتقادات منجر به تقدس زدایی از آنها، شکاکیت و نسبیت نخواهد شد، بلکه پیله ها و تارهای سست خرافات و طامات و برخی قداست های موهوم و خودبافته را به یکسو خواهد افکند. پس از وقوع حادثه عاشورا، این جریان به نحو جدی موضوع بحث متفکران واقع شده و نظریات متنوعی در تحلیل آن ارائه گردیده است. بررسی و تبیین رویکردهای متنوع و متعدد موجود، فراروی این کتاب است که از چهار منظر و رهیافت حادثه عاشورا بررسی شده است: 1- رهیافت تاریخی، 2- رهیافت اسطوره ای عرفانی، 3- رهیافت جامعه شناختی، 4- رهیافت حکومتی - سیاسی.

مولف در مقدمه کتاب هدف از نگارش کتاب را این گونه تبیین می کند: هدف از انجام این پژوهش در ابتدا بررسی انعکاس واقعه عاشورا در ادبیات فارسی و کیفیت آن بود، لیکن با غور در موضوع، سزاتر آن دیده شد که نظر به اهمیت مبحث تحریفات وارد شده در واقعه عاشورا و به تبع آن در ادبیات عاشورا، این موضوع بررسی و بازنمایانده شود. تحقق این مسئله منوط به کاوش در ریشه های تاریخی و جامعه شناسی عاشورا بود که در خلال پژوهش با توجه به تنگناهای تحقیق، اجمالاً مورد توجه قرار گرفت. به ویژه در حوزه سوگواری های نمایشی و کوشش برای تنزیه این گونه ادبی از شوائب و افسانه ها اهتمام بیشتری نشان داده شده است. «جامعه شناسی تحریفات عاشورا» از دو بخش تشکیل شده است: 1- عاشورا رویکرد جامعه شناختی: فصل اول/ عاشورا رویکرد جامعه شناختی، فصل دوم/ نقد و بررسی منابع و مقاتل عاشورایی، فصل سوم/ تحریف شناسی و فرهنگ عاشورا؛ 2- ادبیات عاشورا در بوته نقد: فصل اول/ ادبیات عاشورا در بوته نقد، فصل دوم/ عاشورا در ادبیات فارسی، فصل سوم/ عاشورا و ادبیات انقلاب اسلامی.

انتشارات هزاره ققنوس، پنجمین چاپ کتاب «جامعه‌شناسی تحریفات عاشورا» اثر سید عبدالحمید ضیایی را با شمارگان هزار و 100 نسخه به بهای 125 هزار ریال منتشر کرده است.شارژ سریع موبایل