سمیه قاسمی شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۰۱:۰۰

اصولاً کشتن حشرات در حال احرام جایز نیست، مگر اینکه از حیوانات موذى و خطرناک باشند.در حال احرام استعمال مواد خوشبو کننده و همچنین بوییدن بوی خوش جایز نیست. استفاده از این حشره‌کش‌ها برای نابودی حیوانات خطرناک مانعی ندارد ولی نباید آن را ببوید.


سارا قاسمی چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰

اسلام مردان و زنان را به فعالیت اقتصادی و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده است. تمام خطابات قرآنی در این زمینه عام است و شامل همه مردان و زنان می شود.


سارا قاسمی چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

نذر آن است که انسان متعهد شود برای خدا کاری از کارهای خیر را انجام دهد، یا کاری را که ترکش نیکو است، ترک نماید.


سارا قاسمی جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰

بازی با پاسور و سایر آلات قمار حرام است اما كارتهای دیگری كه برای سرگرمی درست شده نه برای قمار, بازی بدون برد و باخت با آنها اشكال ندارد.


سارا قاسمی پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۰

در چه شرایطى مى‌توان با کفش نماز خواند؟ اگر مانع رسیدن انگشت شست پا باشد، جایز نیست مگر در نماز خوف.


سارا قاسمی چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰

کسى که با دست و زانو راه مى‏رود، اگر کف دست یا زانوى او نجس شود پاک شدن دست و زانوى او به وسیله راه رفتن محل اشکال است. همچنین است ته عصا و ته پاى مصنوعى و نعل چهارپایان و چرخ اتومبیل و درشکه و مانند اینها.


امین شجاعی سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۰

در موضوع رعایت فاصله بین زنان و مردان در نماز دو نظر عمده بین مراجع عظام تقلید وجود دارد: برخی رعایت آن را واجب و عدم رعایت فاصله و یا نبود حائل را موجب بطلان نماز می دانند.شارژ سریع موبایل