سامان جنگل دوست شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ - ۰۱:۰۰

عکاسان حرفه ای حیات وحش گاه روزها انتظار می کشند تا صحنه ای دیدنی را به عنوان سوژه بیابند. گاهی هم این فرصت به طور تصادفی برای عکاس های حرفه ای و غیر حرفه ای پیش می آید که در این صورت مهارت و فرصت طلبی عکاس نقش اصلی را در ثبت عکس دارد.

10 عکس دیدنی از جانوران مختلف را برای این گزارش تصویری انتخاب کرده ایم. عکس ها گویا بوده و نیاز توضیح چندانی ندارند.

 

 عکس های دیدنی و جالب از حیوانات

 

 عکس های دیدنی و جالب از حیوانات

 

 عکس های دیدنی و جالب از حیوانات

 

 عکس های دیدنی و جالب از حیوانات

 

 عکس های دیدنی و جالب از حیوانات

 

 عکس های دیدنی و جالب از حیوانات

 

 عکس های دیدنی و جالب از حیوانات

 

 عکس های دیدنی و جالب از حیوانات

 عکس های دیدنی و جالب از حیوانات

 عکس های دیدنی و جالب از حیواناتشارژ سریع موبایل