سمیه قاسمی پنجشنبه ۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۰

36- ماهی پف کننده حاوی سمی به نام تتراتوکسین است که برای انسانها 1200 بار کشنده تر از سم سیانور می باشد. با این وجود مقدار سم ماهی فوگو در ژاپن، ماهی پف کننده را شکست داده است.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (6)


37- مورچه خوارها هر روز 35 هزار مورچه می خورند.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (6)


38- پلنگ برفی در یک پرش می تواند 15 متر دبه جلو بپرد.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (6)


39- عقاب طلایی با سرعت 241 کیلومتر برای شکار شیرجه می رود و ثابت گردیده است که اکثر اوقات، این عقاب بر حمله به گوزن های بزرگسال متمرکز می شود.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (6)


40- خفاش خون آشام تنها از خون تغذیه می کند و 100 خفاش خون آشام در طول یک سال، خون 25 گاو بزرگسال را می خورند.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (6)


41- در بزاق اژدهای کومودو بیش از 50 گونه باکتری زندگی می کنند. حیواناتی که این اژدها نیش می زند در عرض 24 ساعت از مسمومیت خونی خواهند مرد. البته اگر تا آن زمان توسط حیوانات دیگر خورده نشوند.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (6)


42- نیم ساعت پس از تولد زرافه، نوزاد تازه به دنیا آمده، می توانید روی پای خود بایستند.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (6)شارژ سریع موبایل