امین شجاعی شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

اسب دریایی، یک نوع ماهی از خانواده سوزن ماهیان (syngnathidae) است که در آب های حاره ای و معتدل سرتاسر جهان یافت می شود. طول بدن اسب های دریایی از ۱۶ میلی متر تا ۳۵ سانتی متر متغیر است. مشخصه ویژه این نوع ماهی ها این است که آن ها از جمله معدود ماهیانی هستند که در آن ها جنس نر حامله می شود.

نوع ماده این حیوان تخم های خود را در کیسه نوع نر می ریزد و در همانجا نوزادان از تخم بیرون می آیند که به شکل اسبهای دریایی کوچک می باشند.

طول مدت حاملگی در اسب دریایی بین ۱۰ روز تا ۶ هفته متغیر است. تک همسری در برخی از گونه ها، از جمله دیگر خصوصیات غیر عادی اسب های دریایی می باشد.

 

حیوان نری که حامله می شود

 

حیوان نری که حامله می شودشارژ سریع موبایل