سمیه قاسمی چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

29- در معده کوسه که سطل زباله دریا شناخته می شود، پلاک و و لاستیک ماشین های قدیمی پیدا شده است.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (5)


30- مارهای پرنده، قادر به پرواز حدود 100 متر در هوا و انجام چرخش در هوا هستند.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (5)


31- عقرب ها زیر نور ماوراء بنفش به این شکل دیده می شوند.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (5)


32- عقرب ها حیوانات فوق العاده مقاومی هستند. طبق تحقیقات دانشمندان هنگامی که یخ عقرب منجمد شده ذوب شود شروع به راه رفتن می کند.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (5)


33- فیل های آفریقایی طولانی ترین دوره حاملگی  پستانداران را دارند که مدت آن 2 سال است.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (5)


34- پانداهای بزرگسال 12 ساعت در روز را صرف خوردن می کنند و در این مدت حدود 12 کیلوگرم بامبو می خورند.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (5)


35- بزرگترین ماهی مرکب غول پیکر دریا حدود 18 متر طول دارد و اندازه چشمان آن به بزرگی توپ های بازی دریایی می باشد.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (5)شارژ سریع موبایل