سامان جنگل دوست چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۰

حیوانات خانگی را همیشه آرام و مهربان و با چهره های خاص در ذهن شما یادآوری می کند. حیوانات خانگی مانند سگ ،گربه، موش و ... اما در آفریقا این روند کاملا متفاوت است و به خاطر حضور زیاد حیوانات در اطراف و دور تا دور زندگی معمولی مردم باعث شده بیشتر ترس مردم از حیوانات وحشی کمتر شود و این جرات را به خود بدهند که به فکر رام کردن و مهار آنها بیفتند.

در ادامه تصاویری رو مشاهده می کنید که مردم آفریقا کفتار و حیوانات وحشی دیگر را به زنجیر کشیده و به عنوان حیوان خانگی با آنها وقت گذرانی می کنند.

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقا

 

 حیوانات خانگی در آفریقاشارژ سریع موبایل