سامان جنگل دوست جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۰

با بارش باران همیشه طراوت و شادابی به جهان روی می آورد و قطره های باران شاد کننده و طراوت دهنده با حیات انسان و زمین است. عکاس ایتالیایی در زیر باران عکس های زیبایی رو گرفته و کفشدوزک های خیس را که در احاطه قطره های زیبای شبنم گرفتار شده اند را به تصویر کشده است که باعث شده زیبایی های این حیوان بیشتر به چشم بیاید.

بیشتر این عکس ها حس عکس های عاشقانه را دارد که در ادامه تعدادی از اونها رو مشاهده می کنید.

 

 کفشدوزک های زیبا در شبنم

 

 کفشدوزک های زیبا در شبنم

 

 کفشدوزک های زیبا در شبنم

 

 کفشدوزک های زیبا در شبنم

 

 کفشدوزک های زیبا در شبنم

 

 کفشدوزک های زیبا در شبنم

 

 کفشدوزک های زیبا در شبنم

 

 کفشدوزک های زیبا در شبنم

 

 کفشدوزک های زیبا در شبنم

 

 کفشدوزک های زیبا در شبنم

 

 کفشدوزک های زیبا در شبنمشارژ سریع موبایل