سمیه قاسمی يكشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۰

گربه ها می توانند با کابل ها در خانه به طور مداوم بازی کرده و نا خواسته باعث قطع اتصال به اینترنت شوند و یا ترک و زخم های عمیقی بر روی صورت شما با پنجه هایشان ایجاد نمایند و به این ترتیب شما آنها را به عنوان موجودی ناسپاس و خودخواه بشناسید. اما تمام این کارها هنوز هم مانع از لبخند ما هنگام تماشای آنها نمی شود.شارژ سریع موبایل