سمیه قاسمی دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰

1. زبان آفتابپرست برای گرفتن طعمه، به اندازه طول بدنش دراز می شود.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (1)

 

2. کوسه می توانید بوی یک قطره خون را در 94 گالن آب و از راه دور به فاصله 5 کیلومتر احساس کند.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (1)

 

3. وزن زبان وال آبی به اندازه وزن یک فیل بزرگسال است.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (1)

 

4. مگس های سیاه با نت چهارم موسیقی( فا ) وز وز می کنند.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (1)

 

5. کک ها می تواند 100 بار بلند تر از قد خود به طرف بالا بپرند.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (1)

 

6. رشد دندان های سگ آبی بیش از حد است و هرگز متوقف نمی شود. این حیوان برای ایجاد ثبات در طول دندان هایش آنها را در تنه درختان فرو می برد.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (1)

 

7. صدف ها در طول عمر خود، چندین بار جنسیتشان را تغییر می دهند.

 

 70 دانستنی جالب در مورد حیوانات (1)شارژ سریع موبایل