مریم رحیم زاده جمعه ۲۶ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰

با اینکه زرافه بلندترین حیوان است اما کوتاه‌ترین خواب را در میان پستانداران دارد، یعنی تنها 30 دقیقه در طول روز و هربار تنها چند دقیقه می‌خوابد! تا سال 1950 محققان معتقد بودند که زرافه اصلا نمی‌خوابد.

زرافه یک حیوان شکاری است؛ بنابراین بسیاری از خصوصیات آن بر حسب ضرورت تکامل یافته است. از آنجا که آنها به سختی می‌توانند دراز بکشند و با سرعت از خواب بیدار شوند، خواب برای آنها یک مسئولیت بزرگ است.

نوشیدن آب یکی دیگر از مشکلات آنهاست. از آنجا که این حیوان گردن بلندی دارد به سختی می‌تواند از روی زمین آب بخورد بنابراین بیشتر آب مورد نیاز خود را از گیاهان تامین می‌کند و هرچند روز یک بار آب می‌خورد.

 

زرافه‌ این‌گونه می‌خوابدزرافه‌ این‌گونه می‌خوابدزرافه‌ این‌گونه می‌خوابدزرافه‌ این‌گونه می‌خوابدزرافه‌ این‌گونه می‌خوابدزرافه‌ این‌گونه می‌خوابدزرافه‌ این‌گونه می‌خوابدزرافه‌ این‌گونه می‌خوابدزرافه‌ این‌گونه می‌خوابدشارژ سریع موبایل