مهدی خاکپور يكشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

آویشن تازه یا خشک را در مورد خستگی و کوفتگی دست و پا مصرف می کنند.

 

درمان خستگی و کوفتگی در طب سنتی

 

ضمادهایی که با برگ های تازه یا گوشت کدو درست می شود، کوفتگی را تسکین می دهد.

برگ های سبز و تازه درخت بادام را ضماد کنید و برای کوفتگی بکار ببرید.شارژ سریع موبایل