مهدی خاکپور چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

در اثر حرارت جگر و کلیه، در گوشه لب چاکی ایجاد می شود و هر چند روغن و پمادهای مختلف بمالند، بهبودی نخواهد بخشید، مگر آنکه جگر را خنک نموده و حرارت مزاج را کم نمایند.

علاج آن خوردن زرشک، آب انار، آبغوره، آب عناب، کاهو، برگ چغندر، آش جو، آش عدس و آش گشنیز و چغندر و از این قبیل غذاهاست.

یک نوع درمان: چفت در اطاق یا دستگیره ی در را که آهنی باشد یا هر نوع آهن که هوای صاف و لطف شب بر آن گذر نموده باشد، صبح قبل از خوردن هر چیز به گوشه لب بکشند و در حدود 5 دقیقه آن چفت یا آهن را در روی چاگ گوشه لب بگذارید که بچسبد، بهبود حاصل خواهد شد. البته این عمل باید چندین روز ادامه داشته باشد.شارژ سریع موبایل