ندا نیک روش شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۵

1- نحوه كاشت گیاهان آكواریومی: به دو صورت می توان گیاهان آبزی را در آكواریوم كاشت الف : می توانید به جای آنكه تمامی كف آكواریوم را بستر دهید ، ضروفی مانند طشت ، یا گلدان ، به اندازه های دلخواه آماده كنید و بستر مربوط به كشت گیاه را در آن طشت ها و گلدان ها آماده كنید سپس آن را در آكواریوم قرار داده و انتهای ساقه گیاهان را با كمك انگشت در شن یا همان بستر مربوطه فرو كنید.

2- نوع بستر گیاهان آكواریومی: برا ی تهیه بستر لازم نیست راه دوری بروید كافی است به مقداره كافی شن معمولی كه برای مصارف ساختمانی به كار می رود در اختیار داشته باشد ( فقط دقت كنید شن ها آلوده به مواد خارجی نباشد ) . همچنین لازم نیست كه تمامی شن ا مورد نظر را شستشو دهید زیرا املاح موجود در آن برای ریشه گرفتن گیاهان لازم است ، اما پس از كف آكواریوم را به قطر سه سانتیمتر از شن ناشسته بستر دادید مجددا با یك لایه دیگر (حدود سه سانتیمتر) از شن كاملا شسته شده ولای گرفته روی بستر قبلی را پوشش دهید تا گل ولای موجود در شن ، آب آكواریوم را گل آلود نكند.

3-شرایط نگهداری گیاهان آكواریومی: گیاهان آبزی به همان آب و دمایی احتیاج دارند كه ماهیان زینتی آكواریومی احتیاج دارند ، منظور ماهیان گرم آبی هستند كه در آب شیرین زندگی می كنند .دمای 22 درجه تا 27 درجه و ph خنثی برای نگهداری مطلوب است ، همچنین نور طبیعی مناسب تر از نور مهتابی است ، به ویژه آنكه نور طبیعی چرخه منظم خواب و بیداری را برای گیاه و ماهی حفظ می كند و بدیهی است كه گیاه زنده در شرایط طبیعی بهتر از هر كس و هرچیزمی تواند خودش را ترمیم كند.

4- یكی از مهمترین عوامل پوسیدگی گیاهان در آكواریوم های خانگی استفده از دارو های گوناگون و به ویژه نمك در آب آكواریوم است كه برای درمان یا نگهداری ماهی های بیمار به آب اضافه می كنند . لذا باید ضمن آنكه ماهی را از فروشگاه قابل اطمینان تهیه می كنید همچنین در صورتی كه یكی از ماهی ها گرفتاره یكی از بیماری خاصی شد آن را از محل آكواریوم به ظرف دیگری منتقل نمود و پس از  درمان كامل و طی دوره قرنطینه مجددا به آكواریوم اصلی باز گردانید.شارژ سریع موبایل