سارا قاسمی شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۰

از حیث سیاسی، افراد گاه به دلیل موقعیت های شغلی، اجتماعی و كاری و ... كه دارند تمایل بیشتری به سفرهای داخل كشور دارند. عموماً از لحاظ بین المللی نیز گاه ورود شهروندان یك كشور به كشور دیگر ممنوع اعلام می گردد.شارژ سریع موبایل