مهدیه ماندگاری يكشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰

ممکن‌ است‌ ظرف غذای بچه باعث‌ افزایش‌ یا حتی‌ کاهش‌ اشتهای‌ بچه‌ها به‌ غذا شود! پس مراقب باشید چه نوع ظرفی برای وی انتخاب می کنید.

 

همیشه سعی کنید میزان غذایی را که برای کودک خود در نظر میگیرید مطابق با اشتهای او باشد و استفاده از ظروف مناسب نقش زیادی در وزن کودکانتان دارند.

 

بشقاب و لوازم غذا خوردن باید از جنس نشکن باشد. در صورت شکستن ظرف ممکن است کودک احساس ناامیدی کند و یا والدین عصبانی شوند و قاشق نباید زیاد گود باشد و لیوان نیز باید به اندازه ای باشد که کودک به راحتی آن را بگیرد.

 

این یافته از یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه معبد انجام شده است و در مجله اطفال منتشر شده است و آمار ها نشان می دهند چاقی به یک مشکل جدی در ایالات متحده تبدیل شده است. گزارش قبلی که در JAMA منتشر شده است نشان می دهد که از هر ۱ در ۳ بزرگسال و ۱ در ۶ کودکان و نوجوانان در آمریکا چاق هستند.

 

پژوهش های حاضر نشان می دهد که بچه ها استفاده از بشقاب بزرگتر برای غذا خوردن را بیشتر ترجیح می دهند در نتیجه مصرف انرژی در هنگام وعده های غذا افزایش می یابد.

 

عیب و ایراد ظرف غذای بچه

 

مطالعات قبلی نشان داده اند که کودکان غذا خوردن بیشتر زمانی که آنها بیشتر خدمت کرده، و امروز، آمریکایی ها با استفاده از لوازم آشپزی بزرگتر از آنها در سال های گذشته داشته باشد.

 

نتایج مطالعات نشان می دهند والدین باید هنگام غذا خوردن با قاشق و بشقاب کوچک غذای خود را صرف کنند تا کودکان آن ها نیز تشویق شوند .شارژ سریع موبایل