فردین روجایی شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۰

ویراستاران و سردبیران نشنال جئوگرافیک،تصاویر موردعلاقه‌ی خود از سفرها که در سال 2016 شکار شده است را انتخاب و در یک مجموعه‌ی زیبا قرار داده‌اند. در ادامه تصاویر باشکوه از این سفرها را مشاهده می‌کنید.

1- هند

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

2- آلاسکا

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

3- جنگلهای بارانی

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

4- نیوزلند

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

5- هاوایی

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

6- تایوان

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

7- آمریکا

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

8- ایسلند

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

9- ترینیداد

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

10- مکزیک

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

11- کالیفرنیا

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

12- کره

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

13- کالیفرنیا

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

14- پرو

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

15- پارک طبیعی گرند

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

16- موراکو

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

17- کالیفرنیا

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

18- رم

 

 

19- نپال

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

20- هند

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

21- هند

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

22- آریزونا

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

23- پنسیلوانیا

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

24- ایسلند

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

25- چین

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016

 

26- هند

 

26 تصویر زیبا از سفرهای نشنال جئوگرافیک در سال 2016شارژ سریع موبایل