مهدی خاکپور پنجشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰

بزرگترین شهرجنگلی شرق آسیا ربا بهره گیری از روشهای موسوم به« شهرهای آینده» با زیرساخت‌های هوشمند و سوخت پاک وفضای سبزعمودی برفراز سه جزیره مصنوعی اسکندر درمالزی و سنگاپور احداث می‌شود.

یک شرکت املاک ومستغلات فعال در حوزه توسعه باغ‌ها و گردشگاه‌ها درسنگاپور  خبر ازرونمایی «شهر سبز» یا «شهر جنگلی» واقع در میانه چهار جزیره مصنوعی درمنطقه موسوم به «اسکندر» درکشور مالزی داد.

به گزارش Business Wire‎ این «شهر جنگلی» نخستین و بزرگترین شهر در منطقه شرق آسیاست که با ترکیب روش‌ها و سیستم‌های رایج در توسعه فضای سبز با واحدهای ساخت و سازشهری سعی درتوسعه وایجاد محیط های سبز دارد که درنهایت به شکل گیری فضای سبز عمودی والبته با طراحی شهرهای کاملا هوشمند منجر می‌شود.

این شهر سبزجنگلی وهوشمند درمساحتی بالغ بر 1,386.05 هکتار چهار جزیره مصنوعی را به هم متصل می‌کند. همچنین سرمایه گذاری صورت گرفته در اجرای این پروژه بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار امریکا طی ۲۰ سال آینده برآورد شده است.

شهر جنگلی همچنین طبق برآوردها سوخت مهمی برای اقتصاد منطقه اسکندر ونیز مناطق همسایه آن یعنی سنگاپور خواهد بود. طرح توسعه این شهر حول محور برنامه ریزی سه بعدی و چند لایه با فضای سبز عمودی ومتراکم و با بهره گیری از سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از سوخت پاک، زیرساخت‌های برخوردار از انرژی‌های تجدید پذیر صورت می‌گیرد.

این شهر با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز وطراحی آینده نگرانه سبز قرار است یک مدل شهر جنگلی هوشمندم با خدمات شهری کاملا هوشمند باشد. این شهر جنگلی قرار است که نمونه برتری برای شهرهای اینده باشد و به ویژه قرار است با بکارگیری بهترین شیوه‌ها وامکانات آثارمنفی زیست محیطی ناشی از فعالیت وسکونتگاه‌های شهری را به حداقل برساند.

سکونت دراین شهر جنگلی ایده آل کسانی است که درپی دستیابی به زندگی لوکس اما بدور از ازدحام و سروصدای زندگی مدرن وآلوده و برخوردار از فضاهای طبیعی با دسترسی به امکانات رفاهی هستند.

طبق همین گزارش صنایع وموسسات وابسته به بخش آموزش، سلامت و درمان و گردشگری از جمله مهمترین ستون‌های رشد دراین شهر جنگلی هستند .
شهر هوشمند (Smart city) به شهری گفته می‌شود که داری شش معیار اصلی زندگی هوشمند جدید از جمله اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند، محیط هوشمند، شهروندان هوشمند، روش زندگی هوشمند و در آخر یک مدیریت اداری هوشمند باشد.

درسال های اخیر همزمان با رشد فناوری های دیجیتال و یکپارچگی آن با زندگی روزمره ، رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آلودگی و بحران های زیست محیطی گرایش به ساخت شهرهای هوشمند و عمودی وسبز گرایش مهمی در بیشتر کشورهای توسعه یافته اروپا و اکنون بیشتر کشورهای درحال توسعه در آسیا افزایش یافته است. ساخت شهرهای هوشمند اساسا مهم ترین گرایش درشهرسازی دنیای کنونی است. در قاره آسیا به طور خاص، شهر هوشمند کوچی در هند و شهر هوشمند فوجیساوا ازنمونه شهرهای هوشمند هستند. اگر چه فوجیساوا، به طور کامل تا سال 2018 به پایان نخواهد رسید، اما موفقیتهای اولیه شهر نشان می‌دهد که تبدیل به یک الگو برای شهرهای هوشمند در ژاپن و سراسر جهان خواهد شد.

شهرهای هوشمند چشم انداز ویا درواقع سرنوشت محتوم نحوه‌ی زندگی انسان در آینده خواهند بود که با توجه به سرعت رشد ونفوذ فناوری‌های نو به زندگی روزمره انسان،‌به نظر اجتناب ناپذیر می‌آیند.

شهرهای هوشمند، باوجود اشتیاق روزافزون وامید به این گونه شهرها برای حل مشکلات زیست محیطی و سلامت روان انسان درشهرها، تردید نیست که همزمان با حل بسیاری از مشکلات زندگی کنونی مشکلات خاص خود را بر زندگی ورابط انسانی خواهند داشت که درآینده روشن خواهد شد.

در حال حاضر در سطح دنیا شهرهای مختلفی به این شکل درآمده و رسیدن به این هدف در برنامه بسیاری کشورها قرار دارد .د در ایران احداث این قبیل شهرها مستلزم حل مشکلات و اجرای طرح‌هایی بنیادین همانند شبکه ملی اطلاعات، تامین زیرساخت‌های ارتباطی لازم، به ویژه دولت الکترونیک وساختارهای نوین درتشکیلات اداری است.شارژ سریع موبایل