سارا قاسمی يكشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۰

در آیه 3 سوره نساء ازدواج با 4 زن را جایز شمرده است و در آیه 129 از همین سوره آمده است: «شما هرگز نمی توانید میان همسرانتان به عدالت رفتار كنید»؛ آیا این دو آیه با هم تعارض ندارند؟


سمانه ربانی پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۰

برخی عرب های جاهلیت آداب و عقاید خوب و بدی داشتند که یکی از معروفترین آنها نزد ما، زنده به گور کردن دختران است. هم اکنون نیز در برخی قبایل عقاید مشابهی دیده می ‌شود اما هیچ گاه مسأله‌ای عمومی و جزو فرهنگ جهانی محسوب نمی ‌شود.


پردیس احمدی دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳ - ۰۶:۰۰

موضوع جایگاه زن در جامعه از نگاه اسلام و تفاوت‌های میان زن و مرد همواره از بحث‏‌های مهم و مورد توجه است؛ از آن حیث که برخی تحت تاثیر تفاسیر مختلف از آیات مرتبط با این موضوع در قرآن معتقدند که آیات قرآن همواره سوگیری‌های مردانه دارند و زن موجودی درجه دوم و تحت اراده مرد است. اما آمنه ودود در کتاب «قرآن و زن» تلاش کرده است نشان دهد که از نگاه قرآن، مرد ذاتا ترجیحی بر زن ندارد.شارژ سریع موبایل