پردیس احمدی دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳ - ۰۶:۰۰

موضوع جایگاه زن در جامعه از نگاه اسلام و تفاوت‌های میان زن و مرد همواره از بحث‏‌های مهم و مورد توجه است؛ از آن حیث که برخی تحت تاثیر تفاسیر مختلف از آیات مرتبط با این موضوع در قرآن معتقدند که آیات قرآن همواره سوگیری‌های مردانه دارند و زن موجودی درجه دوم و تحت اراده مرد است. اما آمنه ودود در کتاب «قرآن و زن» تلاش کرده است نشان دهد که از نگاه قرآن، مرد ذاتا ترجیحی بر زن ندارد.شارژ سریع موبایل