مهدی خاکپور پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۰

لیمو برای انواع خونریزی ها، عفونت های زایمان و معالجه ترشحات سفید در زنان، درمان موثری است.


سارا قاسمی چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ - ۰۵:۰۰

"من به طرز دیوانه کننده ای پر مشغله ام." این جمله یعنی چه؟ کارهای روزانه هرگز تمامی ندارد. تقویم های ما با رنگ های چندگانه آزادی ما را در خود بلعیده اند. در این جریان، عادت های خوب، مانند ورزش و برنامه ریزی برای جذب غذاهای مغذی در کنار کار، منتظر تلفن ماندن و یا بردن بچه ها به کلاس های مختلف و یا کلاس ورزش نیز جای دارد.شارژ سریع موبایل