مهدی خاکپور چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۰

در سیاه زخم باید به مریض فقط شیر داد که بخورد. بعد اطراف دانه را با پماد اکتیول چرب کرد و یک پارچه ی تمیزی روی سیاه زخم را بست.


مهدی خاکپور چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

در اثر حرارت جگر و کلیه، در گوشه لب چاکی ایجاد می شود و هر چند روغن و پمادهای مختلف بمالند، بهبودی نخواهد بخشید، مگر آنکه جگر را خنک نموده و حرارت مزاج را کم نمایند.


مهدی خاکپور شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

در موقع بروز این زخم سعی کنید آنرا تمیز نگاه بدارید و با فشار انگشت آنرا نترکانید، بگذارید تبخال خود به خود بترکد و پس از ترکیدن به پوسته ای که از خود برجای می گذارد دست نزنید؛ زیرا اگر این پوسته کنده شود امکان دارد جای تبخال باقی بماند.


مهدی خاکپور شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۲:۰۰

خشکی پوست در ناحیه ی آرنج ها در اثر عوامل متعددی از خشکی ساده پوست تا وجود برخی بیماری ها، واکنش های آلرژیک و درماتیت و غیره بروز می کند.شارژ سریع موبایل