سارا قاسمی چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۴:۰۰

Karen Brown عروس جوانی ست که در اوایل دهه 20 زندگی، بینایی اش را از دست داد. الان؛ یعنی چهار دهه بعد از این اتفاق او جزء گروهی است که پروژه ی Argus II بر روی آنها تست و آزمایش می شود.شارژ سریع موبایل