سارا قاسمی شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۰

آدم هاى خوب و صادق، چیزى را از دست نمى دهند ... بلكه از دست داده مى شوند ... «پیامى صفا»


امین شجاعی جمعه ۱۸ تير ۱۳۹۵ - ۰۲:۰۰

معشوقی، عاشق خود را به خانه دعوت کرد و کنار خود نشاند. عاشق بلافاصله تعداد زیادی نامه که قبلاً در زمان دوری و جدایی برای یارش نوشته بود، از جیب خود بیرون آورد و شروع به خواندن کرد.


سمیه قاسمی سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۰

سکوتش زیبا بود و خلوتش دلنشین؛ وقتی بود، همه جا تاریک بود و من را به دنیایی دیگر میکشاند… دنیایی از جنس آرامش! شب… تاریک بود و سیاه و آرام… اما قصه آن شب فرق داشت!شارژ سریع موبایل