مهدی خاکپور پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰

این مثل را در مورد كسی می گویند كه به مال و مقامش می بالد و می نازد و مغرور می شود.


مهدی خاکپور يكشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۰

روزی روزگاری در یکی از روزهای گرم و تابستانی ملانصر الدین توی خانه اش لم داده بود و استراحت می کرد.


مهدی خاکپور سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰

هر کاری که بدون نظم و ترتیب انجام شود و آغاز و پایان آن معلوم نباشد، تشبیه می‌شود به: آش شله قلمکار. این مثل، نشان از هرج و مرج و ریخت و پاش آن کار دارد.


امین شجاعی چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰

بچه ها مثل گل های رز, مثل علف های وحشی, تنگ هم, پشت پنجره کلاس ایستاده بودند و برای دیدن خورشید پنهان, چشم به بیرون دوخته بودند.شارژ سریع موبایل