مهدی خاکپور پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰

این مثل را در مورد كسی می گویند كه به مال و مقامش می بالد و می نازد و مغرور می شود.


مهدی خاکپور يكشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۰

روزی روزگاری در یکی از روزهای گرم و تابستانی ملانصر الدین توی خانه اش لم داده بود و استراحت می کرد.شارژ سریع موبایل