مهدی خاکپور پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۰

کسانیکه نفس بد بویی دارند و خود و اطرافیان خویش از این موضوع در زحمت می بینند باید یک ربع جعفری بجوند و بعد تفاله های آن را از دهان بیرون بیاورند و یک سیب درختی را در دهان خوب جویده بخورند.شارژ سریع موبایل