مهدی خاکپور پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۰

کسانیکه نفس بد بویی دارند و خود و اطرافیان خویش از این موضوع در زحمت می بینند باید یک ربع جعفری بجوند و بعد تفاله های آن را از دهان بیرون بیاورند و یک سیب درختی را در دهان خوب جویده بخورند.


مهدی خاکپور چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۰

بزاق که همان آب دهان باشد و از غده های زیر زبان تراوش دارد، گاهی در اثر غلبه ی رطوبت و خوردن غذاهای بارد از قبیل کاهو، ماست، هندوانه، خیار و چای زیاد و امثال اینها تولید می گردد که مرتب دهان از آب پر می شود و در وسط صحبت گاهی از دهان بیرون می ریزد که شخص ناراحت می گردد.


مهدی خاکپور جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

برفک مرضی است که در اطفال بروز می کند و دانه ها و جوش های سفیدی، دهان و زبان و آرواره را می پوشاند و طفل را از شیر خوردن باز می دارد.شارژ سریع موبایل