مهدی خاکپور شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۰

تا زمانی که شما دارای دندان هستید، در خطر پوسیدگی دندان نیز قرار دارید. این مهم است که به درک وجود خطرات مختلف برای افراد مختلف و تاثیری که این خطرات برای ایجاد تغییر در طول دوره زندگی یک بیمار بوجود می آورد اهمیت قائل شد.شارژ سریع موبایل