عادل مسعودی شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۰

كندوان روستای تاريخی و كم نظير بخش اسكو در فاصله 22 كيلومتری جنوب اسكو در ميان دره ای باصفا، كنار رودخانه پرآبی به همين نام واقع شده است. فاصله كندوان تا تبريز 62 كيلومتر راه آسفالت است.

 

بنای خانه های اين روستا از نوع معماری صخره ای بوده و به قرن هفتم هجری و حتی به دوره های كهن قبل از اسلام نيز نسبت داده شده است. ضخامت جنس و طبقات تپه ها و مخروط ها از نوع اينمبريت و لاهار است كه در اثر مخلوط شدن مواد آتشفشانی سهند با گل و لای حاصل از باران های سيل آسا به وجود آمده است. بلندی اين تپه های مخروطی و هرمی شكل بيش از 60 متر است. تشكيلات طبقات، بر روی آبرفت قديمی واقع شده و رودخانه كندوان بيش از 10 متر از آن را حفر كرده و پايين برده است. در دل مخروط ها بيش از صد آغل و انبار، اتاق های نشيمن روستايی و دو مسجد كه هر مسجد دو ستون سنگی از جنس طبقات لاهار دارد كنده شده است. علاوه بر اين مسكن های جالب توجه، آن چه اين روستا را معروف ومشهور كرده، وجود آب معدنی گوارايی است كه كنار رودخانه و ساحل چپ آن از دل تپه ای خارج می شود. وجود آب معدنی، خانه های منحصر به فرد، دره های سرسبز و خرم، آب و هوای مطبوع و لبنيات مطلوب و عسل مرغوب كوهستانی، سبب جذب تعداد كثيری مسافر از نقاط دور و نزديك به اين روستا به خصوص در فصول مساعد سال می شود.

 

روستای کندوان

 

روستای کندوان

 

روستای کندوان

روستای کندوان

روستای کندوانشارژ سریع موبایل