مهدی خاکپور جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

برای بند آوردن خون دماغ بهترین کار، دراز کشیدن روی زمین و فرو بردن آب سرد آمیخته با عصاره لیمو در داخل بینی است.

 

درمان خون دماغ در طب سنتی

 

چون عصاره لیمو قابض است لذا از خون دماغ فورا جلوگیری می کند. ولی اگر باز خون دماغ ادامه یافت باید با کمپرس آب سرد پشت گردن را ماساژ داد. مصرف دمکرده ۱۵ تا ۲۵ گرم کاکوتی در یک لیتر آب برای بند آوردن خون دماغ مفید است. گردمو گه برای بند آوردن خون دماغ مفید است.شارژ سریع موبایل