سمیه قاسمی شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۰

محققان آمریکایی اعلام کرد دمای بسیاری از مناطق اقیانوس منجمد شمالی 20 درجه گرمتر از حالت طبیعی شده است. آنان معتقدند چنین درجه حرارت بالایی در قطب شمال، با نازک شدن یخ ها گره خورده است و عامل مستقیم آن باد های قوی و گرم قطبی می باشد که از جنوب وزیده می شود.

موسسه هواشناسی دانمارک در گذشته ای نزدیک درجه حرارت مدار 80 درجه عرض جغرافیایی شمالی را 5 درجه زیر صفر اندازه گیری و تعیین کرده اند که به طور معمول میبایست منهای 25 درجه باشد. به گفته دانشمندان تمام ساکنین این مناطق نیز متوجه گرم شدن شدید قطب شمال گردیده اند.

محققان واستادان دانشگاه نروژ نیز با انجام تحقیقات پیشرفته و دانش امروزی، تغییر آب و هوا و گرم شدن قطب شمالی را، بسیار سریعتر از پیش بینی ها دانسته اند تا جایی که مردم به سرعت متوجه آن شده اند و تنها چاره آنرا متوقف کردن انتشار گازهای گلخانه ای دانستند.شارژ سریع موبایل