مهدی خاکپور چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰

واریس مرضی است که بر اثر تورم وریده و گشادی رگهای پا، مخصوصا در ناحیه ی ساق پا بوجود می آید. چون پیاز ادرار آور قوی است؛ مصرف آن در بیماری ورم ساق پا که بهبودش احتیاج به ادرار زیاد دارد مفید است.

مصرف یک حبه سیر صبح ناشتا انواع ورم های پا را درمان می کند، زیرا سیر خاصیت تصفیه ی خون را دارد.

آب چغندر را اگر با گل ارمنی مخلوط کنند و نیم گرم که هست روی ورم پا بمالند ورم پاها را خواهد خوابانید.

اگر آب لیمو را از روی پوست ساق پا بمالند و مالش دهند، پاها را تقویت کرده و انواع واریس را معالجه می کند. مالش پاها با آب لیمو از خارج باید توام با نوشیدن آب لیمو از داخل باشد و باید هر روز آب ده تا پانزده لیمو را گرفته و نوشید اب لیمو تنها غذایی است که از راه داخل بدن انواع واریس را معالجه می کند.

برای درمان واریس جوشانده ی بنفشه ی فرنگی رابه مقدار 60 گرم در یک لیتر آب مصرف کنید. کسانی که پاهای دردناک و حساس دارند باید حمال تیول بگیرند و بعد از آن با آب آبلیمو تازه پاها را مالش دهند.

ضماد برگ چغندر با اسید بوریک جهت ورم پشت پا مفید است. ضماد تازه برگ تازه درخت چنار برای ورم زانو مفید است.

 

مراقبت از پاها

زنان چهار مرتبه بیشتر از مردها به درد پا و ناراحتی های مربوط به پا دچار می شوند. کفش های پاشنه بلند زنان برای پا زیان آور است، زیرا سنگینی بدن را جلو می کشد و ماهیچه های مربوط را کوتاه می کند و مهره های پشت را از شکل و توازن خارج می سازد.

بهتر است در عوض کفش های پاشنه بلند، کفش راحت بپوشید. بهترین ورزش برای پا، برهنه راه رفتن است که دارای فواید زیاد و خاصیت درمانی است. همانطور که کفش تنگ بسیار باعث آزار پاها است، جوراب خیلی کوتاه و نامناسب هم بر سر انگشتان و عضلات پا فشار می آورد.

پا احتیاج به تحرک و ورزش دارد و استراحت زیاد برای آن مفید نیست یکی از علل رنجوری پاها نشستن در صندلی های راحتی و چرخدار و نیمکتهای باغ به منظور استراحت ممتد است؛ درحالی که ورزش ملایم و حرکت آرام در تقویت عضلات و اعصاب پا فوق العاده مفید است و بر عمر انسان می افزاید. شارژ سریع موبایل