عادل مسعودی جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰

آبشار سميرم که 35 متر ارتفاع دارد در 4 كيلومتری شرق شهرستان سميرم قرار دارد. در اطراف اين آبشار زيبا که از جهت طبيعی مكان بسيار ديدنی و جذابی است، محلی برای استراحت بازديدكنندگان در نظر گرفته شده که اين خود باعث جلب گردشگران بيش تر در اطراف اين آبشار شده است.

آبشار سمیرم

 

آبشار سمیرم

 

آبشار سمیرم

 

آبشار سمیرمشارژ سریع موبایل