سارا قاسمی سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰

خرما از دوران باستان در رژیم غذایى انسان وجود داشته است. زمان پى بردن انسان به خواص خرما به شش هزار سال پیش از میلاد مى رسد. خرما گیاهى چند ساله و دو پایه است. درخت خرما یكى از قدیمی ترین درختان میوه شناخته شده براى انسان است.

 

خرما میوه اى با گوشتى شیرین:

خرما جزو تیره نخل ها است. میوه خرما خوراكى و داراى هسته اى سخت و پوست نازك می باشد. خرما طعم شیرینی دارد كه به شكل خوشه اى بزرگ از شاخه آویزان مى گردد. و برگ هاى درخت خرما بزرگ است. ارتفاع نخل خرما به ١٠ تا ٢٠ متر یا بیشتر مى رسد.

تمام قسمت میوه خرما گوشتى و محتوى مواد غذایى است. خرما از دوران باستان در رژیم غذایى انسان وجود داشته است. خرما یكى از قدیمى ترین میوه هاى كشت شده توسط انسان بوده است.

 

خرما، گیاهى تك لپه اى و گرمسیرى

 

ریشه نام خرما از كجاست؟

واژه خرما ریشه و بنیاد فارسى داشته و از زبان فارسى به زبان هاى هندى، اردو، تركى، اندونزیایى و مالزیایى به سوى شرقى و یونانى به سوى غربى وارد شده است.

 

خرما، گیاهى تك لپه اى و گرمسیرى

 

پیدایش خرما بر نخیل:

پیدایش درخت خرما در جهان از دوران دوم زمین شناسى آغاز شده، اما زمان پى بردن انسان به ارزش غذایى و خواص خرما و كاشت درخت خرما به شش هزار سال پیش از میلاد مى رسد. درخت خرما یكى از مقدس ترین و قدیمى ترین درختان میوه شناخته شده براى انسان است و همچنین درخت خرما درمناطق نیمه گرمسیرى و گرمسیرى پرورش میابد. خرما گیاهى چند ساله و دو پایه است. یعنى گل نر و ماده گیاه خرما روى پایه هاى جداگانه قرار دارند.



شارژ سریع موبایل