ندا نیک روش چهارشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۰

Nychos  یک هنرمند خیابانی است که در یک خانواده شکارچی بزگ شده است. او در نقاشی های خود این موضوع را به خوبی نشان می دهد. دلیل او برای کشیدن این نقاشی ها هرچه که باشد کارش را بسیار ماهرانه انجام میدهد.

 

 موجودات مختلف در نقاشی های خیابانی

 

 موجودات مختلف در نقاشی های خیابانی

 

 موجودات مختلف در نقاشی های خیابانی

 

 موجودات مختلف در نقاشی های خیابانی

 

 موجودات مختلف در نقاشی های خیابانی

 

 موجودات مختلف در نقاشی های خیابانی

 

 موجودات مختلف در نقاشی های خیابانی

 

 موجودات مختلف در نقاشی های خیابانی

 

 موجودات مختلف در نقاشی های خیابانی

 

 موجودات مختلف در نقاشی های خیابانیشارژ سریع موبایل