سمانه ربانی پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳ - ۰۰:۳۰

اسیدهای چرب امگا 3 برای عملکرد مغز کودکان و رشد عمومی آنها ضروری هستندبرای رشد طبیعی کودکان حیاتی اند ،چربی های امگا3 برای نگهداشتن تعادل بیوشیمیایی بدن و مغز کودکان ضروری هستند.شارژ سریع موبایل