سمیه قاسمی دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۰

وقتی فضا در دسترس باشد ولی هدف روشنی نداشته باشیم، بی نظمی در منزلمان حاکم خواهد شد. باید برای خودمان قوانینی تعیین کنیم مثلاً میزها باید هر روز یا حداقل هر چندروز یک بار تمیز و مرتب شوند، هر چیزی که مورداستفاده قرار می گیرد باید پس از استفاده بر سر جای خود قرار بگیرد و … اگر می خواهید به خانه تان نظم و ترتیب ببخشید ولی چندان موفق نیستید.


سارا قاسمی جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

بیماری افسردگی همیشه به شکل نامناسبی توصیف می‌شود اما اکنون یک هنرمند انگلیسی به ارائه رویکرد بسیار متفاوتی در مصورسازی هشت بیماری رایج روانی پرداخته است.


سارا قاسمی پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰

عده‌ای می‌گویند که اگر خشم را نشان بدهیم بهتر است ولی ازنظر دینی، ما این را قبول نداریم. به یکی از پیامبران گفتند که وقتی بیرون می‌روی اولین چیزی که می‌بینی آن را بخورد. پیامبر کوه را دید و فکر کرد که چطور آن را بخورد، پیامبر جلو و جلوتر رفت و این کوه کوچک شد، وقتی به این کوه رسید، آن را در یک لقمه خورد.شارژ سریع موبایل