سارا قاسمی چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۰

جایز نیست مگر ترک آن موجب اضطرار شخص شود یا مزاحم با امر اهم یا مساوی باشد مثلاً دفع امری که مفسده آن مساوی یا بیشتر از مفسده ساختن مکان مزبور باشد متوقف بر وجود چنین مکانی باشد.


سارا قاسمی جمعه ۲۵ تير ۱۳۹۵ - ۰۲:۰۰

یکی از خصوصیت‌هایی که برای قبر ذکر شده، این است که صاحبان آن دچار وحشت خواهند بود. امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: «قبر هر روز ندا می‌دهد: من خانه غربت هستم.


سارا قاسمی چهارشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰

برای اقامه نماز هم باید محل و مکان نمازگزار آرام باشد (مگر از روی اضطرار)، و هم خود نماز گزار باید بدنش، آرام و ساکن باشد. برخی از حرکتهای جزئی سر و دست که عرفاً این آرامش را بر هم نمی زند، اشکالی ندارد.


سمیه قاسمی شنبه ۵ تير ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰

اسلام دینی کامل و جامع است که تمام نیازهای مادی و معنوی انسان را از لحظه تولد تا مرگ و حتی بعد از آن پاسخ می‌دهد. یکی از شاخه‌های احکام اسلامی مسائل مربوط به اموات و مردگان است که از چگونگی دفن میت گرفته تا نحوه رفتار با جسد و نبش قبر را شامل می‌شود.


سارا قاسمی شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰

اضرار به نفس، به نحوی که موجب آسیب جدی بر بدن شود، جایز نیست، ولی در آسیب‌های محدود، اگر مفسده ارتکاب گناه، بیش از مفسده چنین آسیب رساندنی به بدن بوده و این کار نیز تنها راه جلوگیری از گناه باشد، مانعی ندارد.شارژ سریع موبایل