مهدی خاکپور شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰

سوزاک بیماری واگیر داری است که از طریق مقاربت سرایت میکند و میکروب آن موسوم به (گونوکوک) است.شارژ سریع موبایل