سارا قاسمی چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰

در این مطلب سخنان حکیمانه باربارا دی انجلس را برای شما همراهان همیشگی مجله آوای زندگی قرار داده ایم.


سارا قاسمی دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

در این مطلب سخنان حکیمانه باربارا دی انجلیس را برای شما همراهان مجله آوای زندگی جمع آوری نموده ایم.


سارا قاسمی يكشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۰

فرزندم! بى نیازى را در دل و جانت قرار ده و چون محتاج شدى به مردم مگو كه درنزد آنان حقیر مى شوى، بلكه از فضل خداوند بخواه.


سارا قاسمی پنجشنبه ۲ مهر ۱۳۹۴ - ۰۲:۰۰

از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است.


امین شجاعی چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ - ۰۳:۰۰

بر این باور باش كه عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است. (دالای لاما)


سارا قاسمی جمعه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰

رفتار کن با دیگران همانطوری که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند. زرتشت


سارا قاسمی سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

اگر راز فقط از آنِ خودمان باشد، ارزشی ندارد. برای اینكه یك راز، راز بماند، باید آن را به كسی گفت.شارژ سریع موبایل