مهدی خاکپور دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۰

سینه پهلو یا ذات الریه، ورم شش است. یک درد و ورم چرکی است که بر اثر سرماخوردگی و گریپ در ریه تولید می شود.شارژ سریع موبایل