مهدی خاکپور دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۰

سینه پهلو یا ذات الریه، ورم شش است. یک درد و ورم چرکی است که بر اثر سرماخوردگی و گریپ در ریه تولید می شود.


مهدی خاکپور شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

ذات الجنب ورم پرده درونی پهلو است که باعث درد پهلو و تنگی نفس و سرفه می شود.


سمیه قاسمی پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰

موجودات زنده میکروسکوپی عامل برخی از بیماری های بسیار خطرناک و مهلک مانند سل، ذات الریه، وبا، ایدز، آنفلوانزا، کزاز، حصبه، سیاه زخم و جذام هستند.شارژ سریع موبایل