سمیه قاسمی دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

با نگاهی به تیتر های زیر می توان به این نتیجه رسید که با تحقق این آرزو ها در میان تحولات مهم تکنولوژیکی آینده، زندگی مردم آسان تر شده و این اختراعات به عنوان مهمترین پیشرفت های تکنولوژی به حساب خواهند آمد.


سمیه قاسمی يكشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰

با نگاهی به تیتر های زیر می توان به این نتیجه رسید که با تحقق این آرزو ها در میان تحولات مهم تکنولوژیکی آینده، زندگی مردم آسان تر شده و این اختراعات به عنوان مهمترین پیشرفت های تکنولوژی به حساب خواهند آمد.شارژ سریع موبایل