مهدی خاکپور چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۰۳:۰۰

مرا به یاد خیابانی بینداز پر از پاییز و مردی که دست هایم رابه "مهر" می گرفت.شارژ سریع موبایل