مهدی خاکپور يكشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰

جهان به سرعت در حال تغییر است و نسبت به 100 سال گذشته تغییرات زیادی کرده و تکامل یافته است.


مهدی خاکپور يكشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰

عکسبرداری هوایی، به گرفتن عکس از ارتفاع بلند یا نمای هوایی گفته می شود.شارژ سریع موبایل