مهدی خاکپور دوشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۰

بادكنك ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند.


سارا قاسمی شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۰

وقتی در خانه و خودرو از گوشی تلفن همراه سخنرانی ها و صدای یک یا چند چهره برجسته را هر روز و هر روز گوش می کنی تا به عنوان آمزوه به کار بندی احساس خویشاوندی عمیقی ایجاد می شود بی آن که دیده باشی و کافی است تنها یکی از آموزه ها یا گفته ها بر زندگی ات اثر گذاشته باشد.


سارا قاسمی جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۰

عکس نوشته های زیبا و آموزنده از دکتر شریعتی


امین شجاعی سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۶:۰۰

دکتر نیستم... اما برایت 10دقیقه راه رفتن، روى جدول کنار خیابان را تجویز میکنم.


سارا قاسمی يكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۷:۰۰

هیچگاه چیزی را خوب نمی فهمی، مگر اینكه بتوانی آن را برای مادربزرگت شرح دهی!


سارا قاسمی جمعه ۲۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۴:۰۰

انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و یك عمر بدون پول زندگی كند، ولی نمی تواند یك لحظه بدون اندیشه و فكر زندگی كند. (بنجامین فرانكلین)


مریم عبدالله زاده پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۰

امت فاکس، نویسنده و فیلسوف معاصر، هنگامی که برای نخستین بار به آمریکا رفته بود برای صرف غذا به رستورانی رفت. او که تا آن زمان، هرگز به چنین رستورانی نرفته بود در گوشه ای به انتظار نشست با این نیت که از او پذیرایی شود.شارژ سریع موبایل