مهدی خاکپور پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰

شاگردان از حکیم پندی خواستند. حکیم گفت: «این 2 کاسه، اولی از طلا درست شده و درونش سم است و دومی کاسه ای گلی ست و درونش آب گوارا، کدام را می خورید؟»


فاطمه کریم آقایی پنجشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۷:۰۰

مهارت‌ها، علوم، توانایی‌ها و تجارب فقط زمانی مثمرثمر است که شما در جایگاه واقعی و درست خود باشید. پس همیشه از خود بپرسید الان شما در کجا قرار دارید؟


فاطمه کریم آقایی پنجشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۴:۰۰

برای رسیدن به آرامش باید دری آهنی بر روی گذشته و آینده کشید و تنها به زمان حال اندیشید.


فاطمه کریم آقایی دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۰

از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد "ژان دلابرویه"


فاطمه کریم آقایی يكشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۴:۰۰

وقتی در دعوایی بخواهیم کسی را وادار کنیم که در مقابل حرف‌های درشت و تند و تیز طرف مقابلش، خویشتنداری کند، می‌گوییم: «آسیاب باش، درشت بگیر و نرم پس بدهشارژ سریع موبایل