امین شجاعی سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۰

طراح «Erik Olovsson» در مجموعه گلدان های بی شکلش، گلدان های نرم و منحنی شیشه ای که با دست دمیده شده اند را درمیان سنگ های طرحدار که به اشکال هندسی سخت و صاف بریده شده اند، قرار می دهد.شارژ سریع موبایل