مهدی خاکپور شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۰

ضرب‌المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته است. بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفته‌اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛ با این‌حال، در سخن به‌کار می‌رود.


مهدی خاکپور جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۰

تولکویه دئدیلر هانی شاهدون دئدی قویروغوم.... «به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گفت: دمبمشارژ سریع موبایل